Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Usluga

Članarina (jednogodišnja)

Oštećenje BAR KODA

Zakasnina za knjige

Fotokopiranje

Izrada nove iskaznice

Ispis sa interneta (1 stranica A4)

Ispis u boji

Korištenje interneta na računalima

Cijena

40,00 kn i 50,00 kn

10,00 kn

0,30 kn

1,00 kn

10,00 kn

1,00 kn

5,00 kn

besplatno, do 20 minuta

Pravila posudbe

Usluga međuknjižnične posudbe naplaćuje se prema stvarnim troškovima (poštarina i ostali troškovi).

Moguće je posuditi do 4 knjige odjednom.

Nakon isteka roka posube, član je dužan produžiti ili vratiti knjigu.

Produženje posudbe moguće je maksimalno dva puta po 14 dana.

Školska lektira ne može se produžiti.